Скласти речення з словосполученням солов»їні пісні

  • Соловнпсннчнопестилимоюдушунасвтанку.