Скласти речення з словосполученням рум»яні яблука

  • Скотилисьяблукарумян. На снжне поле на стол