Установіть послідовну хронологічну послідовність подій

  • хронологчна послдовнсть: 1-в;2-б;3-г;4-а;