Напишите пословицы на казахском языке про аккуратность

  • Аырын бкл лемд стап трыыз.

    ыптылыы, онда мен ыптылыы айда.

    Км ыпты болып, адамдар жаымды.